+48 501 311 138 biuro@wdf.com.pl

OC Konsultantów IT

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej osób i podmiotów świadczących usługi w branży IT.

Twoja praca wspiera postęp w firmie, usprawnia jej działanie, a my jesteśmy tu, abyś z pewnością mógł kreatywnie tworzyć innowacyjne rozwiązania.

Dla kogo jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie OC Konsultanta IT przeznaczone jest dla przedsiębiorców świadczących usługi w obszarze IT na podstawie umów B2B oraz w oparciu o umowę cywilnoprawną lub umowę o pracę.

Z czego składa się zakres ochrony?

Najszerszą ochronę zapewnia zakres, na który składa się Sekcja I i II.

Co pokrywają sekcje ubezpieczeniowe? 

Sekcja I – obejmuje odpowiedzialność z tytułu świadczenia usług w obszarze IT.

Sekcja II – pokrywa koszty postępowań i kar administracyjnych w postępowaniach związanych z przepisami RODO oraz koszty incydentu informatycznego związanego z wyciekiem poufnych danych lub działaniem złośliwego oprogramowania.

Co obejmują rozszerzenia? 

Rozszerzenia Sekcji I obejmują:

  • Pokrycie kosztów obrony – związanych z dochodzeniem lub ugodą, w odniesieniu do roszczenia lub okoliczności mogących skutkować jego wniesieniem,
  • Naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy – pokrycie wynikających z niego roszczeń, o ile zostało popełnione nieumyślnie,
  • Oszczerstwo, zniesławienie lub pomówienie – pokrycie roszczeń wynikających z powyższych czynów, o ile zostały popełnione w dobrej wierze,
  • Naruszenie praw własności intelektualnej – pokrycie roszczeń dotyczących nieumyślnego naruszenia praw autorskich, projektowych, zastrzeżonego znaku handlowego lub patentu,
  • Odpowiedzialność w ramach wspólnego przedsięwzięcia – pokrycie roszczeń dotyczących wykonywania umowy joint venture lub innego wspólnego przedsięwzięcia,
  • Utrata Dokumentów – pokrycie kosztów odtworzenia nieumyślnie utraconych dokumentów,
  • Pokrycie Kosztów obrony w postępowaniu karnym, karno-skarbowym lub administracyjnym – jeśli dotyczą one bezpośrednio roszczenia,
  • Pokrycie rażącego niedbalstwa.

Poniżej można zapoznać się z materiałami przygotowanymi przez Ubezpieczyciela.

Zachęcamy do kontaktu przez formularz kontaktowy.

Ulotka OC Konsultanta IT.

Karta produktu.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia.